Pravidla

Pracovní strakáč

Pracovní strakáč je jednou ze soutěží, které zaštiťuje Spolek Českého strakatého psa. Účast v této soutěži by vám měla přinášet zábavu, inspiraci, motivaci a radost ze vzájemného soupeření se stejně  nadšenými týmy, jako jste vy sami.

Podmínkou účasti je členství ve Spolku českého strakatého psa, z.s.

Soutěž probíhá od 1.11.2023 do 31.10.2024, výsledky je nutné nahlásit do 1 měsíce od konání akce a pozdější hlášení výsledků je posuzováno individuálně.

Hodnotit se budou psi i feny dohromady a vyhlášeno bude prvních 5 míst, dále každý veterán (strakáč starší 8-mi let, tedy narozený před 1.11.2015) a každý pes se složenou canisterapeutickou zkouškou.

Pravidla pro rok 2023 - 2024

DOPLŇUJÍCÍ PRAVIDLA
1) Body v základu a bonifikaci za výkon lze započítat jen a pouze v případě, že závod dokončím a případně i splním limit zkoušky; výjimku představuje bonifikace za reprezentaci

2) Podmínky přiznání bonifikace za výkon v ZÁVODECH:
a) body za bednu lze započítat při účasti minimálně 4 závodníků
b) body za umístění 1/3 lze započítat při umístění v 1/3 startovního pole. Tohoto pravidla lze použít i při nižším počtu účastníků než 4
c) při výpočtu 1/3 startovního pole se používá ARITMETICKÉ zaokrouhlení

3) Při započítání bonifikace za ZÁVODY, je možný výběr jen a pouze jedné bonifikace, nikoliv kombinace několika možností.
Příklad: i) mohu si započítat bednu, ale pak už nemohu počítat body za 1/3 nebo za přestupovou zkoušku nebo
ii) si započítám bonifikaci za přestupovou zkoušku, ale pak již nemám nárok na bonifikaci za bednu nebo umístění v 1/3.

4) Bonifikace za reprezentaci (= účast na nejvyšších závodech pořádaných příslušnou kynologickou organizací) se přiznaná všem závodníkům, kteří nastoupí na start závodu
a) na mezinárodní úrovni 6 bodů
b) na republikové úrovni 4 body (u canicrossu = start s licencí). U mistrovství ČR v dogtrekkingu je k započítání bonusu nutné absolvovat alespoň polovinu závodů ze seriálu, v případě absolvování méně závodů seriálu se započítávají 2b.
c) na spolkové úrovni 2 body (u republikového canicrossu = start bez licence).

5) Při více startech během jednoho dne závodu je možné započítat výsledek jen jednoho startu, dle vaší volby. Výjimky představují:
a) starty u etapových mushingových sportů, které jsou řešeny samostatně (viz tabulka Etapové závody);
b) kynologické zkoušky, u kterých to umožňuje zkušební řád (např. DD, NW).

6) Neoficiální nebo klubové závody
a) musí pořádat oficiální klub nebo certifikovaný rozhodčí/posuzovatel daného sportu
b) musí být předložen zápis o výkonu nebo výsledková listina
c) maximální počet závodů v roce: 10

7) Závody ve zkouškách
a) zkoušky se počítají jako „závod“, pokud nevedou k přestupu do vyšší kategorie
b) ocenit je možné pouze takové zkoušky, kdy se tým nediskvalifikoval a splnil limit zkoušky

8) Přestupová zkouška je taková
a) která vás opravňuje k přestupu do vyšší výkonnostní kategorie (resp. poslední ze zkoušek, které jsou podmínkou k přestupu do vyšší výkonnostní třídy)
b) pokud tým rozhoduje o tom, která zkouška bude „jeho“ přestupní (např. OB, agility po splnění podmínek přestupu), bonus se připíše při uskutečnění přestupu a to ke zkoušce, která je označena jako přestupová
c) po složení/uznání přestupové zkoušky již nelze v nižší výkonnostní kategorii soutěžit (např. v DD)
d) u kynologických zkoušek je za přestupovou zkoušku považována i úspěšně složená zkouška v nejvyšším stupni.
e) u agility a hoopers v nejvyšší výkonnostní třídě (A3, H3) je za přestupovou zkoušku považována až poslední složená zkouška v nejvyšším stupni nutná k získání titulu Ch (Champion).

9) Bonifikace při složení přestupové zkoušky
a) po složení přestupové zkoušky do vyšší výkonnostní kategorie se bonus vypočte jako počet bodů za známku zkoušky x2
b) kynologické zkoušky (NW, BH-VT apod.), které jsou hodnoceny jen uspěl/neuspěl si započítají body za známku VÝBORNĚ x2

10) Vitruální závody
a) výzva k účasti na akci je veřejná
b) závody mají startovní listinu a jsou přesně specifikována pravidla hodnocení
c) výkon je digitálně zaznamenán (záznam trasy, video z průběhu zkoušky, atd.) a je možné ho překontrolovat
d) musí být předložen zápis o výkonu nebo výsledková listina
e) maximální počet závodů v roce: 10; maximálně 1 start v 1 závodě

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com