Pravidla

Pravidla pro rok 2020-2021

Bodování pro pracovně nejúspěšnějšího strakáče

 

Zúčastnit soutěže se může český strakatý pes s PP. Podmínkou je členství majitele (v případě spolumajitelství alespoň jednoho ze spolumajitelů) ve Spolku ČSP nebo v KCHMPP v daném roce. Body lze započítat pouze za období, po které je majitel psa členem alespoň jednoho z výše uvedených chovatelských klubů. Jeden pes může soutěžit i s více psovody.

Hodnotit se budou psi i feny dohromady.

Oceněno bude prvních 5 míst a každý veterán, tedy soutěžící pes či fena narozeni před 1.11.2012.

Výsledky lze zasílat prostřednictvím formuláře „Nahlásit výsledek“ na stránkách www.pracovnistrakac.cz nejpozději měsíc po vyhlášení výsledků dané akce.

Výsledky akcí absolvovaných před zveřejněním těchto pravidel (za období 1.11.2020 – 12.12.2020 nahlašte, prosím, do 31.1.2020).

Splnění podmínek a doložení výsledků prokazuje každý soutěžící dle konkrétních možností (kopie diplomu, výsledková listina, výkonnostní knížka, zápis v průkazu původu, soupiska apod.). Zaslané výsledky musí povinně obsahovat:

  • datum a místo konané akce (např. 2. 3. 2020, Frýdlant)
  • druh konané akce (např. závod ZVV1, nebo coursing-běh atd.)
  • získané body (jsou-li nějaké body získávány)
  • umístění (u závodů – např. 4. z 15) nebo známka (u zkoušek – např. výborně, nebo splnil atd…)

 

Bodovací tabulku naleznete na https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CGeXSMxMDtiQ0QswIDcYOhRL4aVpmPbz-Qfjic83J2Y/edit?usp=sharing

 

Pro rok 2020/21 se započítávají body z akcí uskutečněných v období od 1.11.2020. do 31.10.2021. Uzávěrka pro kompletní doložení výsledků je 8. listopadu 2021.

Vyhlášení výsledků proběhne na členské schůzi Spolku ČSP a KCHMPP v listopadu 2021.

 

A ještě doplnění k jednotlivým sportům:

Dogtrekking – rozdělení: short do 35 km (zde bez bodů za bednu či umístění), mid 35-65 km, long 65 km. Rozhodující je vzdálenost uvedená v propozicích.

Canicross – rozdělení: short do 7 km, mid více než 7 km

Bonusové body – udělují se buď za umístění „na bedně“ (1. až 3. místo)  nebo za umístění v první třetině účastníků, nikoli za oboje najednou.

Reprezentace – počítají se pouze závody se statusem Mistrovství země nebo Mistrovství určené pro ČSP ( podmínkou je, že tyto závody musí být schváleny chovatelským klubem plemene ).

Zkoušky – každou jednotlivou zkoušku lze započítat pouze 1x za soutěžní rok, ostatní mohou být započteny jako závod. Který výsledek bude započten jako zkouška a který jako závod si zvolí psovod sám.

Canisterapie  – nejsou udělovány žádné dílčí body v rámci soutěže, ale bude oceněn každý pes, který v daném soutěžním období úspěšně absolvuje CT zkoušku ( i opakovanou ).

Dodatek:

1. Podmínkou pro získání bodů je dokončení závodu / splnění limitu zkoušky.
2. Klubové závody – tato kategorie zahrnuje veškeré závody, které jsou pořádány kluby a nemají pravidla shodná s žádným typem zkoušky, nebo zahrnují pouze její část ( např. závod v ZZO bez spec. cviků ). Zahrnuje také závody v DD, agility kategorie veterán atd.
3. V případě, že pes absolvuje v jednom dni více startů, počítá se pouze jeden výsledek ( dle výběru psovoda ). Výjimku tvoří pouze zkoušky ze sportů, jejichž pravidla toto umožňují ( např. NW, DD ).
4. Body za umístění jsou přidělovány těm, kteří se umístí v 1. třetině startovního pole ( zaokrouhleno matematicky ). 
5. Započítat lze body i za virtuální závody, které mají kategorii bodovanou v Pracovním strakáči (dogtrekking, canicross, scooterjöring,…), oficiálního pořadatele (Běhej se psem, Rozběháme Česko, klub…) a zveřejněnou výsledkovou listinu, podle které je zřejmé, že psovod a pes závod dokončili. Nepočítají se body za bednu ani za umístění, ale pouze za účast. Těchto virtuálních závodů lze započítat maximálně 10 za sezónu (dodatek: maximální možný zisk je tedy 10 bodů za sezonu).